REALIZACJA Projektu Edukacyjnego „Coraz bliżej święta z książką”

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu przystąpił aktywnie do działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytetu 3, który w latach 2016-2020 zakłada rozwijanie zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży a w tym zakup nowości wydawniczych.
  W roku 2017 nasza placówka otrzymała z tego tytułu dotację pozwalająca na dokonanie zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej na kwotę 3100 zł. Od początku roku szkolnego prowadzone były rozmowy, konsultacje i sondy wśród wychowanek i nauczycieli. To głównie wychowanki zdecydowały jaki rodzaj literatury a nawet jakie tytuły zostały zakupione poza lekturami szkolnymi. Obecnie zgodnie z założeniami przewidzianymi przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizujemy Projekt Edukacyjny pod nazwą: „Coraz bliżej święta z książką”. W ramach tego projektu edukacyjnego prowadzonych jest wiele działań takich jak np. akcja: „Baśnie naszego dzieciństwa” gdzie już wychowanki MOW – wolontariuszki pod opieką Pani Agnieszki Kowalczyk czytały dzieciom z oddziału onkologicznego baśń Andersena „Dziewczynka z zapałkami”.
23634150_1520197414738955_55538609_o 23659793_1520197358072294_1153448541_o 23698563_1520197431405620_1822599999_o 23698683_1520197354738961_559119225_o 23698697_1520197404738956_1794418628_o 23715073_1520197384738958_2048812674_o