RYMcerze w MOW

W kwietniu odwiedzili nas RYMcerze.

Spotkaliśmy się z raperami w świetlicy, online :)

RYMrycerze to zespół wykonujący hip -hop, który prowadzi projekt profilaktyczny Nie Zmarnuj Swojego Życia.

Jego celami są: zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich pasji i talentów,

promocja zdrowego stylu życia i wartości,

profilaktyka uzależnień poprzez pogłębianie wiedzy i świadomości dot. używek,

które mogą prowadzić do utraty zdrowia i życia oraz są przyczyną wzrostu przestępczości.

Było super!