Wstrzymane odwiedziny!

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu im. Ireny Sendlerowej

 informuje, że odwiedziny w Placówce zostały wstrzymane do końca marca 2020 r.