Wyjazd do teatru

24 marca, 15 wychowanek miało możliwość obejrzenia w Nakielskim Domu Kultury spektaklu pt.”Wrota czasu”. Przedstawienie to zostało przygotowane przez Teatr Młodego Widza.

Uczestniczki wyjazdu to przede wszystkim wychowanki, które angażowały się w działania artystyczne i różnego rodzaju wolontariaty.

Po obejrzeniu przedstawienia dziewczyny miały możliwość porozmawiania z aktorami.

Opiekunami wyjazdu były p.Magdalena Lubeńczuk oraz p.Joanna Budziak

teatre