Załącznik – RODO

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu pt. „Wspólna sprawa”

zrealizowanego w naszym Ośrodku przez TVP Bydgoszcz.

Program ten, który przybliży Państwu naszą działalność

można obejrzeć kopiując w wyszukiwarkę poniższy link:

https://bydgoszcz.tvp.pl/52093475/wspolna-sprawa

Nasz ośrodek jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą

przeznaczoną dla dziewcząt w wieku od 13 do 18 lat.

Zapewnia opiekę 72 wychowankom należącym do V grup wychowawczych.

W skład ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa 8 klasa

oraz Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach: kucharz, fryzjer i krawiec.

Uczennicami szkół są wychowanki ośrodka.

Ograny decyzyjne MOW:

 • —Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Wychowanek
 • Zespoły:
  • Zespoły terapeutyczne (ocena, praca z wychowanką)
  • Zespoły ds. bieżącej analizy sytuacji wychowawczej
  • Zespół ds. organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej
  • Zespół Superwizyjny

Praca resocjalizacyjna:

 • Sfera terapeutyczna (korekta cech i postaw, pomoc psychologiczna, pomoc psychiatryczna, konsultacje z terapeutą uzależnień, biofeedback, zajęcia socjoterapeutyczne)
 • Sfera edukacyjna (nadrabianie zaległości szkolnych, zajęcia wyrównawcze, nauka własna, pomoc koleżeńska)
 • Sfera profilaktyczna (wyposażanie w nowe umiejętności, udział w kołach zainteresowań, realizacja projektów, współpraca z środowiskiem lokalnym, wolontariat)

Ośrodek zapewnia odpowiedni standard warunków pobytu, a w szczególności:

 • pokoje mieszkalne 3 osobowe
 • łazienki i toalety
 • pomieszczenia do wypoczynku
 • kuchnię
 • jadalnię dla wszystkich wychowanek
 • aneksy kuchenne przeznaczone do zajęć kulinarnych
 • odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych
 • pokój dla wychowanek chorych
 • pomieszczenie do prania i suszenia odzieży
 • izby lekcyjne do zajęć edukacyjnych
 • pracownię komputerową z przyłączeniem do Internetu;
 • pomieszczenia warsztatowe do prowadzenia kształcenia w zawodzie.

IMG_9946

IMG_9961

IMG_9949

IMG_9965

IMG_9956

Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego.

STATUT MOW

Uchwała w sprawie zmian w statucie MOW (inne szkoły)

Uchwała w sprawie zmian w statutucie MOW (nadanie imienia)

Zapraszamy do obejrzenia strony.