W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu działają następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa (klasa 7)

Gimnazjum (klasy 2 – 3)

Liceum Ogólnokształcące (1 klasa)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:

  • Kucharz (1 i 2 klasa)
  • Fryzjer (1 i 2 klasa)
  • Krawiec (1 i 2 klasa)

Wykazy podręczników do poszczególnych klas w roku szkolnym 2014/2015:

Do pobrania: