W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu działają następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa (klasa 7 i 8)

Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach: