Zamówienie publiczne I/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej
niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji

Znak sprawy: 2023/BZP 00089504

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-72b7a97f-a881-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Ogłoszenie o Wyborze Oferty

Informacja z otwarcia ofert(1)

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  346.000,00 zł

2023_BZP 00089504_

01-1SWZ 2023

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Oświadczenie wykonawcy

Zał. 2a – Oświadczenie podmiotu trzeciego

Zał. 3 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Zał. 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zam

Zał. 5 – Projekt umowy

 

 

Zamówienie publiczne II/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej
niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Ireny Sendlerowej w Samostrzelu

Znak sprawy:  2022/BZP 00440286/01

Identyfikator postępowania w miniportalu:  08d0d569-8457-4c29-a939-7885836877ae

Ogłoszenie o Wyborze Oferty

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 124.000,00 zł

Ogłoszenie

SWZ 2022

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Oświadczenie wykonawcy

Zał. 2a – Oświadczenie podmiotu trzeciego

Zał. 3 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Zał. 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zam

Zał. 5 – Projekt umowy

 

 

Zamówienie publiczne I/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej
niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Ireny Sendlerowej w Samostrzelu

Znak sprawy:  2022/BZP 00053163/01

Identyfikator postępowania w miniportalu: 1bd2b7a3-cd19-459a-8b80-5fbabdd7a39d

Ogłoszenie o Wyborze Oferty

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 122.000,00 zł

Ogłoszenie

SWZ 2022

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Oświadczenie wykonawcy

Zał. 2a – Oświadczenie podmiotu trzeciego

Zał. 3 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Zał. 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zam

Zał. 5 – Projekt umowy

 

 

 

 

Lista przetargów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Przetarg na olej opałowy 2019

 

 

 

 

 

 

 

Wezwanie