Pracownicy MOW w Samostrzelu

Pracownicy pedagogiczni:

Pracownicy administracji: 

Obsługa:

 • Sławomira Jaskólska – pielęgniarka
 • Alicja Niemczyńska – sprzątaczka
 • Aleksandra Staniszewska – pomoc nauczyciela
 • Bernadeta Śmiechowska – szef kuchni
 • Grażyna Pawlaczyk – pomoc nauczyciela
 • Iwona Cabaj – sprzątaczka
 • Jadwiga Siemieniako – pomoc
 • kuchenna
 • Jan Niemczyński – kierowca
 • Krystian Damazyn – kucharz
 • Mirosław Sołtysiński – rzemieślnik
 • Sylwia Garstka – pomoc nauczyciela