Pracownicy MOW w Samostrzelu

Pracownicy pedagogiczni:

Pracownicy administracji: 

Obsługa:

  • Sławomira Jaskólska – pielęgniarka
  • Grażyna Pawlaczyk – pomoc nauczyciela
  • Aleksandra Staniszewska – pomoc nauczyciela
  • Bernadeta Śmiechowska – szef kuchni
  • Angelika Strzelewicz – Kosmalska – kucharka
  • Jadwiga Siemieniako – pomoc kuchenna
  • Iwona Cabaj – sprzątaczka
  • Dorota Szewera – sprzątaczka
  • Jan Niemczyński – kierowca
  • Mirosław Sołtysiński – rzemieślnik