Projekt „Nie idę na skróty…”

Od 19. lutego 2014r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu realizowany jest projekt na zajęcia pozalekcyjne „Nie idę na skróty…”. Finansowany jest on przez Powiat Nakielski. Projekt jest kontynuacją, cieszących się dużą popularnością działań realizowanych w minionych latach w ramach zajęć pozalekcyjnych Czego Marysia się nie nauczy, tego Maria nie będzie umieć.

Kierujemy go do wychowanek naszej placówki. Zajęcia realizowane w ramach projektu przyczynią się do uatrakcyjnienia pobytu w placówce, pozwolą poznać i oswoić się z regionem, przez co, pośrednio, również z MOW, wesprą proces resocjalizacji, umożliwią zaakceptowanie nowej sytuacji jako ciekawego i korzystnego doświadczenia w życiu. Utrwalą wiedzę i umiejętności z zakresu geografii, biologii, historii, języka polskiego a także edukacji dla bezpieczeństwa. Rozwiną zamiłowanie do wysiłku fizycznego, sportu i turystyki a poprzez uczestniczenie w zajęciach z zakresu terapii uzależnień nabędą wiedzę i umiejętności przydatne w zwalczaniu własnych nałogów oraz zrozumieją znaczenie zdrowego trybu życia w myśl hasła przewodniego MEN na rok szkolny 2013/2014 „Rok szkoły w ruchu”. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Piękno górskiego krajobrazu oraz doświadczenia zdobyte podczas zwiedzania muzeów ukażą wychowankom, że wiedza zdobyta w szkole nie jest informacją abstrakcyjną, ale dotyczy realnych miejsc i ludzi, pomogą także utrwalić informacje, a wysiłek fizyczny w przepięknej scenerii umożliwi obniżenie napięć emocjonalnych, wyciszenie agresji, wzbudzenie produkcji endorfin oraz poprawę nastroju i samopoczucia. Dziewczęta atrakcyjnie spędzą czas, poznają formy aktywnego wypoczynku jako alternatywy dla ich dotychczasowego stylu życia, co poparte spotkaniami terapeutycznymi może sprawić, że przyroda i turystyka staną się dla nich wartościami samymi w sobie w myśl dewizy: bawiąc – uczyć, ucząc – bawić.

Poza tym chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom formułowanym bezpośrednio przez same wychowanki i stworzyć ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych, rozwinąć ich kreatywne postawy, angażować do aktywnego działania, wykształcić umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych warunkach oraz rozbudzić zaciekawienie regionem poprzez działania w kilku obszarach, takich jak : Podróże małe i duże – zajęcia turystyczno – krajoznawcze połączone z geocachingem, Przezorny zawsze bezpieczny – zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz terapii uzależnień, Z komputerem za pan brat – zajęcia fotograficzno- komputerowe, Tańcowała igła z nitką- zajęcia artystyczne, rękodzielnicze i wolontariat oraz Zabawy w drewnie.

Za realizację poszczególnych działań w ramach projektu „Nie idę na skróty…” odpowiedzialni są: Andrzej Romanek – koordynator, Małgorzata Romanek, Jerzy Makowski, Krystyna Ratkowska-Musiał, Maciej Dyrla, Krzysztof Palacz, Agnieszka Skórzewska, Elżbieta Gajek-Ziemniak, Michalina Ciereszko, Katarzyna Nowacka, Aleksandra Piszczek i Agnieszka Permus-Brzóska.

AR, MR, JM