Rozpoczęła się realizacja projektu „Pokolenia”

Od 20 .02.2014r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu rozpoczęła się realizacja projektu „Pokolenia”, finansowanego przez Powiat Nakielski.

Celem projektu „Pokolenia” jest podniesienie efektów pracy opiekuńczo wychowawczej i resocjalizacyjnej MOW w Samostrzelu, poprzez wspólną, ciągłą współpracę kolejnych pokoleń wychowanek, pracowników i partnerów zewnętrznych. Doskonałym polem do działania, będzie tu organizacja zajęć pozalekcyjnych. Projekt, będzie realizowany systematycznie i planowo w czterech grupach zadaniowych:

1. „Nowalijki” – grupa najmłodszych wychowanek, która będzie pracowała nad adaptacją i integracją ze społecznością ośrodka poprzez udział w treningach prospołecznych, wspólny wyjazd, przygotowywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla innych wychowanek, współpracę przy tworzeniu informatora i poradnika dla nowych wychowanek placówki.

2. ”Wolontariuszki” – to zadanie skierowane będzie głównie na współpracę z zewnętrznymi partnerami, a szczególnie z Domem Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, oraz z okolicznymi przedszkolami i innymi instytucjami zajmującymi się dziećmi. Wychowanki szerząc tu idee wolontariatu, przygotują i przeprowadzą dla podopiecznych w/w instytucji zajęcia plastyczno – rękodzielnicze, spotkania z literaturą i poezją czytając wybrane utwory, lub prezentując je w formie małych form teatralnych, zaproszą ich także do aktywnej twórczości artystycznej.

3. ”Harcerki” – tu działania oparte będą głównie na współpracy drużyny harcerskiej funkcjonującej w MOW z zuchami, harcerzami, starszymi harcerzami i instruktorami ZHP z terenu powiatu nakielskiego, a także województwa kujawsko – pomorskiego.

Dziewczęta wraz z partnerami zewnętrznymi projektu, skupią się głównie na takich zadaniach, które budują tradycję i ciągłość kreatywnych, atrakcyjnych, a także integrujących społeczność działań. Należą tu m.in. organizacja Dnia Myśli Braterskiej, przygotowanie zlotu dla harcerzy z powiatu.

4.”Organizatorki”, to grupa najstarszych wychowanek, które wspomogą pozostałe grupy w przygotowaniach do realizacji ich zadań, a także zajmą się szczególnie: nawiązaniem kontaktów poprzez różne media z usamodzielnionymi wychowankami MOW, przygotują międzypokoleniowe spotkanie podczas dorocznej imprezy „Pożegnanie lata”, propagowaniem i promocją oraz dokumentacją projektu, przygotowaniem propozycji ulotek, plakatów, informatorów dla nowych wychowanek oraz kalendarzy podsumowujących pracę wszystkich uczestników i pokoleń biorących udział w całym przedsięwzięciu. Wychowanki tej grupy, będą także propagowały czytelnictwo jako formę spędzania czasu wolnego w ramach obchodów roku czytelnictwa ogłoszonego przez organizacje zrzeszające wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, drukarzy. Odbiorcami projektu będą wszystkie wychowanki MOW, które przewiną się przez ośrodek w okresie realizacji projektu to jest od lutego do listopada 2014.

Koordynatorka projektu Grażyna Sołtysińska oraz jego współrealizatorki : Agnieszka Kochaniec, Joanna Lisiecka, Aleksandra Piszczek, Joanna Budziak, Magdalena Lubeńczuk, Paulina Ciemior –Schumacher, Renata Zmarzły, Sylwia Najs, zakładają, że w wyniku podjętych działań: nastąpią korzystne zmiany w efektywności pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej ośrodka, a najmłodsze wychowanki łatwiej przejdą proces adaptacji i integracji w placówce. Organizując zajęcia pozalekcyjne w proponowanych formach, wychowawcy będą mogli wykorzystać zdolności i umiejętności posiadane przez wychowanki, lub nabyte w czasie ich pobytu w ośrodku, do tworzenia przyjaznej, atmosfery współpracy i wspierania się w życiu codziennym oraz budowaniu tradycji placówki. Nawiązanie kontaktu z usamodzielnionymi podopiecznymi, pozwoli na przedstawienie pobytu w ośrodku, jako etapu w życiu wychowanek i zachęcenie ich do pozytywnego kreowania własnej przyszłości.

SP_Naklo