Zajęcia teatralne w ramach realizacji projektu „Fabryka kreatywności”

Jednym z wielu działań podejmowanych w ramach realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu  projektu na zajęcia pozalekcyjne   „ Fabryka kreatywności”   finansowanego przez Powiat Nakielski jest prowadzenie kółka teatralnego.

Zajęcia te poszerzają i kształtują wiedzę wychowanek. Opierają się w dużej mierze na zabawie.

W trakcie spotkań dziewczęta rozwijają swoje umiejętności: aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne. Mają możliwość uzewnętrznienia siebie, odgrywania ról społecznych, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje, przedstawienia i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu, poszerzają wiedzę i słownictwo.

Opracowane i przygotowane inscenizacje, takie jak Jasełka, baśnie czy inne fragmenty literackie prezentowane są przed społecznością MOW oraz poza placówką.