Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł

ROK  2021

Zapytanie ofertowe nr 1/REM/2021

zapyt.1.REM.21

Formularz oferty po zmianie

Formularz oferty

Oświadczenie

OBMIAR I KOSZTORYS ŚLEPY

Wzór umowy po zmianie

Wzór umowy

pytania i odpowiedzi

zmiana ogloszenia

wynik zapytania ofertowego

wybór nowego oferenta

 

ROK 2020

Zapytanie ofertowe nr 6 – Dostawa artykułów ogólnospożywczych

ZO.6.2020

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe nr 5 – Dostawa mięsa i wędlin

Mięso, wędliny 5.ZO.2020

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe nr 4 – Dostawa nabiału

Nabiał 4.ZO.2020

Załączniki:

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3 – Dostawa artykułów ogólnospożywczych

zapytanie ofertowe nr 3.2020

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie Zał.

nr 4 – Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe nr 2 – Dostawa nabiału

Zapytanie ofertowe nr 2

Formularz oferty-zał. nr 1

Formularz cenowy – zał. nr 2

Oświadczenie-zał. nr 3

Wzór umowy-zał. nr 4

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 – Dostawa mięsa i wędlin

zapytanie ofertowe 1 2020

Formularz oferty-Zał. nr 1

Formularz cenowy-Zał. nr 2

Oświadczenie-Zał. nr 3

Wzór umowy-zał. nr 4

 

ROK 2019

ogłoszenie o wyborze oferty do zapytania nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 -remont pomieszczeń socjalnych

Formularz oferty

Oświadczenie

Kosztorys

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3 – artykuły ogólnospożywcze

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie

Zał. nr 4 – Wzór umowy

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2 – Dostawa nabiału

Formularz oferty – zał. nr 1

Formularz cenowy – zał. nr 2

Oświadczenie – zał. nr 3

Wzór umowy – zał. nr 4

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 – Dostawa mięsa i wędlin

Formularz oferty-Zał. nr 1

Formularz cenowy-Zał. nr 2

Oświadczenie-Zał. nr 3

Wzór umowy-zał. nr 4

 

 

Rok 2018

Dokumentacja projektowa:

 

 

Dokumentacja projektowa:

 

Dokumentacja projektowa: