Zamówienia publiczne poniżej 30 000€

ROK 2019

 

Zapytanie ofertowe nr 1 – Dostawa mięsa i wędlin

Formularz oferty-Zał. nr 1

Formularz cenowy-Zał. nr 2

Oświadczenie-Zał. nr 3

Wzór umowy-zał. nr 4

 

 

Rok 2018

Dokumentacja projektowa:

 

 

Dokumentacja projektowa:

 

Dokumentacja projektowa: